Webinar Wanen II 26 maart 2021

Op 26 maart 2021 heeft het Webinar Wanen II plaatsgevonden waarin de auteur met Robert Swier en Eva Ouwehand in gesprek is geweest over psychose en religie. Het Webinar werd georganiseerd door Stichting Psychiatrie & Filosofie. Opvallend in de bijdrage van Eva Ouwehand was dat ze onze tijd kenschetste als een tijd die valt na de secularisatie. Centraal in onze tijd staan religieuze of spirituele ervaringen, waar mensen naar op zoek zijn, waar mensen soms mee worstelen, vaak buiten de verbanden van traditionele religieuze instituten. Ook Robert Swier, die een calvinistische achtergrond heeft, valt met zijn mystiek/psychotische ervaringen buiten de traditionele kaders. Hierin onderscheidt mijn verhaal zich van dat van veel anderen. In De overtocht neemt de ervaring van de bekering een centrale plaats in, iets wat in mijn leven heeft geleid tot aansluiting bij een kerkgenootschap. Het Webinar is nog te bekijken op de website van de Stichting. Een bewerking van de tekst welke door mij op het Webinar is uitgesproken vindt u hier.

Soϕie oktober 2020: Corona als oefencrisis

In Soϕie, tijdschrift voor christelijke filosofie, verscheen in Oktober 2020 het artikel Corona als oefencrisis. In De Overtocht stel ik me diepgaand vragen over de juiste woorden om bekeringservaringen te beschrijven. Ik leg daarin de seculiere denker Peter Sloterdijk en de christelijke denker René Girard naast elkaar. Na het voltooien van De Overtocht, en verder lezend in het rijke oeuvre van Peter Sloterdijk, werd ik getroffen door hoeveel belang hij hecht aan woorden als ‘ommekeer’, het woord Kehre in zijn moedertaal en het Griekse metanoia, dat zo’n belangrijke rol speelt in het Nieuwe Testament. Via Peter Sloterdijk is het mogelijk christelijke woorden als metanoia opnieuw in omloop te brengen in het aanzicht van een ecologische crisis die ons vanuit talloze hoeken aanstaart. De link met de huidige coronacrisis kon gelegd worden via het opmerkelijke succes van het boek Unsere Welt neu denken: Eine Einladung van Maja Göpel. Zij zet zich af tegen de mentaliteit van back to business as usual, wat je als een tegendeel van metanoia zou kunnen zien. Business as usual, het is een term die we in deze coronatijd vaak hebben gehoord. Er is zoiets als een verlangen naar een louterend effect van deze crisis, resulterend in een waarachtig veranderde levensinstelling.

COV&R Bulletin: August 2020

Writing an Afterword on Pandemics. In de zomer van 2020 moest ik de tekst voltooien van het nawoord van De overtocht. In dit nawoord ga ik expliciet in op de coronacrisis. Dit artikel beschrijft mijn geworstel met dat nawoord. In de besprekingen van het denken van René Girard in De overtocht heb ik regelmatig naar de metafoor van de epidemie verwezen, een metafoor die in zijn werk een bijzonder belangrijke rol speelt. Niet voor niets heet het blad van de COV&R Contagion. In een artikel geschreven in 1974 zegt Girard dat het merkwaardig is hoe vaak er nog over de pest geschreven wordt, terwijl epidemieën niet meer bij de hedendaagse werkelijkheid horen. Dat was vóór AIDS, Ebola of SARS. In dit artikel ga ik in op de vraag in hoeverre Girards visie op de epidemie overeenkomt met wat we tot aan de herfst van 2020 in de coronacrisis meemaken.

Artikel Volzin juni 2020 Als voetstappen in de sneeuw

Als voetstappen in de sneeuw. Verschenen in Volzin: nr 6, juni 2020. Een meditatie over ‘conservatieve’ en ‘progressieve’ benaderingen van het christendom. Filosofisch sluit het artikel aan bij de gedachtenvorming over een postmoderne religiositeit, of een manier van godsbeleving waarin veel meer ruimte is voor twijfel en onzekerheid dan in traditionele opvattingen. Het artikel is geschreven tijdens de lockdown van april en mei 2020. Tijdens de Urbi et Orbi op het lege St. Pieterplein besprak de paus het verhaal uit Marcus 4 van Jezus die op het meer van Galilea een storm tot bedaren brengt. Dit verhaal sluit bijzonder goed aan bij de metafoor van de zeereis die De overtocht als geheel draagt.

Colloquium of Violence and Religion 2021

De jaarlijks conferentie van het Colloquium on Violence and Religion (COV&R) was in 2021 een digitaal evenement. De conferentie was oorspronkelijk gepland voor 2020 en is toen vanwege corona afgelast. De presentatie die ik had voorbereid was een bewerking van het tiende hoofdstuk van De overtocht over Friedrich Hölderlin. De uitgeschreven tekst is op deze website te vinden bij Berichten > English als Good mimesis – Hölderlin’s Sorrow Revisited. De conferentie werd gehouden vanuit de Purdue universiteit met Sandor Goodhart en Thomas Ryba als de belangrijkste organisatoren, die mij ook in staat hebben gesteld De overtocht te presenteren. Erik Buys trad op als respondent. Kijk hier voor de powerpoint presentatie en hier voor de vragen van Erik Buys.

Interview met James Alison voor NieuwWij

In augustus 2021 plaatste NieuwWij mijn interview met James Alison “Waarmee zijn wij, LGBT’ers, gezegend?”. James Alison is een mede-Girardiaan wiens boeken ik steeds met grote belangstelling gelezen heb. Dat begon al met zijn eersteling Knowing Jesus (1991), waarin een van de mooiste beschrijvingen van de Opstanding die ik ken. In zijn latere boeken besteedt hij uitgebreid aandacht aan de mimetische theorie van Girard en vanaf 2001 schrijft hij essays en overwegingen voor homoseksuele medegelovigen. Alhoewel Girard zelf anders denkt over homoseksualiteit dan Alison, heeft hij altijd grote waardering voor diens werk uitgesproken. Alison is een auteur die de mimetische theorie volledig heeft geabsorbeerd en als geen ander het denkgoed van Girard met eigen woorden, voorbeelden en teksten kan uitdragen. In mijn boek haal ik Alison aan wanneer ik wil uitleggen hoe je vanuit een antropologische visie kunt zien dat in de Bijbel en sommige literaire werken dezelfde dingen gebeuren. De Bijbel is niet interessant omdat het ‘poëzie’is, maar omdat het net zo inzichtrijk is, of meer misschien nog, dan de topwerken uit de wereldliteratuur. Over James Alison valt meer te lezen op zijn eigen website.

Recensie van Erik Buys in het Kunsttijdschrift van Vlaanderen

Erik Buys schreef medio september 2021 een recensie voor het Kunsttijdschrift van Vlaanderen. Hij gaat onder ander in op de verhouding tot de anderen, zoals die zich in een psychose kan ontwikkelen. Hij noemt dit het ‘spiegelen aan de menigte’. Erik Buys benadrukt de conflictuele zijde van deze verhouding. Weliswaar zijn er enerzijds diepe gevoelens van verbondenheid, zoals ik uitleg in mijn column over het mystieke moment in Girard, maar zeer zeker zijn er ook de gevoelens van superioriteit en minachting. Of zoals ik het met mijn eigen woorden zeg: “Meestal zag ik in één oogopslag dat verreweg de meeste mensen die ik op straat of in de trein tegenkwam niet tot de Ingewijden behoorden. Je zag het aan hun houterige bewegingen, je zag het aan hun vale blikken, ongeïnspireerd, misprijzend soms, vaak ook met een beklemmende angst in de ogen. Als ze woorden spraken klonken ze me meestal futiel en onsamenhangend in mijn oren. Ze hadden het over voetbal, sigaretten, gezelligheid, kinderen, kwaaltjes, ze sprongen van de hak op de tak, ze leken meer te brabbelen en mompelen dan werkelijk te spreken.” Daarnaast gaat Erik Buys in zijn recensie op tal van andere facetten van het boek in en beveelt het aan het einde van harte bij zijn lezers aan!

The Mystical Moment in René Girard

René Girard is anything but a mystic. First of all, he is a theorist of conflict, of rivalry, of violence. Nicolas Cusanus’ beautiful phrase, the coincidentia oppositorum, the coincidence of opposites, in Girard does not reflect mystical insight, but illustrates how two apparently very different people or parties come to resemble each other in their quarrels. They oppose and understand themselves as essentially different, but they shout in the same way, swear in the same way and end up killing each other in the same way. In the sameness of opposition – today we usually employ the word ‘polarization’ – Girard discerns the symmetry of violence, a phrase that in the mystical context of Cusanus evokes a completely different, often very serene and peaceful world.

The word ‘mysticism’ hardly ever occurs in Girard’s oeuvre. One of the few exceptions can be found in a conversation with Benoît Chantre in Achever Clausewitz, in which Girard speaks, with regard to Friedrich Hölderlin, of a ‘mystical quietism’. People who are both interested in mysticism and in Girard’s mimetic theory regularly come up with the question: what has been written in this field? So yes, there are some books and essays, but there is no real body of works on the subject. Girard himself writes about St. Augustine and Simone Weil, but he does not really descend into Meister Eckhart or the great Spanish mystics of the 16th century such as Teresa of Avila. There is no consistent body of knowledge that explains how mimetic theory and mysticism relate.

Nevertheless, Girard’s theory certainly can offer penetrating insights in the field of mysticism. The conceptual framework, borrowed from Girard, that I have put forward in my book The Crossing: Philosophical View of Psychosis can largely be used to describe certain mystical phenomena and help to explain them. Many philosophers and psychologists would accept the idea that there is a lot of overlap between psychotic and mystical experiences. If we can say that in a psychosis the subject comes to coincide with the model, which gives rise to the megalomania which is so characteristic in many psychoses, something similar happens in mysticism in a more guided or controlled way. The mystic undergoes a contact with the divine, communicates with something transcendent and will be found groping for words to describe those experiences as much as psychotics do for theirs. When talking about god-experiences, model and subject are always very close to each other – as in the black god-experiences of ecstatic violence, as in the gray and swaying god-experiences of psychosis, and thus also in the white and luminous god-experiences of mysticism. And also, with self-proclaimed mystics, one has to be vigilant for possible self-exaltations, something that so much catches the eye in psychotics.

For the central anthropological phenomenon around which the whole mimetic theory revolves, Girard uses different terms like the ‘sacrificial crisis’, the ‘mimetic crisis’ or the ‘crisis of differences’. For describing psychosis or mysticism I prefer this latter term. What happens in primordial violence on an anthropological level, happens on a psychological level in psychosis. The boundaries between Me and the Other fade, the differences disappear, which now, instead of violence may result into euphoria. I have memories of intense feelings of love, of oneness, of how another person’s thoughts or words lost all externality and turned out to be my own thoughts and words. A mystic may get a glimpse of the unity behind all things in the universe. As a psychotic, you don’t get glimpses, but you can stay on being ‘at one with the world’ for hours, for days even. Yet, in addition to all these beautiful mystical moods circling around in your head, the feelings of unity can also develop into curious, strange and sometimes even outrageous and dangerous behaviors.

How can we explain this? Let me focus on a peculiar memory that cropped up after having written my book. I remember I regularly went to the fast-food restaurant opposite the house of my parents, the place where I stayed during the days of my mental turbulences. If I think of how I thought about fast-food in that period, in my adolescence that is, I also remember that I looked down on people who frequented fast-food restaurants. When I entered these pleasure places myself, provoked by a strong desire for a hamburger, it almost felt as if I were sinning. The identity you are slowly building up as an adolescent may still be fresh and fragile, but already it is something you have been working on for years. A value system is emerging, a sense of good taste is emerging – a difference has arisen between ’the do’s’ and ’the don’ts’, which corresponds to the differences between the people you admire and those who you look down on. The resulting codes of conduct then will support this fledgling, incipient identity.

At the time, being 19-year-old, the walls were only thin, and the masonry that held them together was half finished. Yet it were these constructs that started to crumble. What I had been trying to construct in my adolescent years – a difference of status between the cultivated semi-intellectual that I wanted to become, over against the common fast food restaurant visitors who indulge in hamburgers, special fries and whatever else can be savored in those places – was now giving away. My first hamburger was swallowed in a time I was reading Friedrich Nietzsches Thus Spoke Zarathustra. I was imitating Nietzsche’s prophet who descends from a mountain. As there are no mountains in Holland, I walked from my parents’ house to the ‘lowest’ place I could find which was the fast-food restaurant on the corner.

There is an element of serenity in a descent like this, in the fading away of a difference. Like Nietzsche’s Zarathustra I wanted to give and to share. I reembraced what I had expulsed. Something similar happens in mysticism. And, talking about serenity, let us have no illusions about mystics. The contemplative practitioner, sitting in a tranquil lotus position, thus suggesting a deep connection with the cosmos, may meanwhile in the stream of images in his secret mind’s eye see a whole assortment of fast-food items passing by, with or without garlic sauce. If Teresa of Avila says that God also dwells in the pots and the pans, then there should be no reason why He should avoid the chip ovens and the frying pans of modern fast-food restaurants. Mysticism is related to how anything human may well up in my soul. Nothing human is strange to me… One may temporarily move beyond the world of judgment, of morality, of rationality, which results in feelings of a wholesale connectedness to others, feelings which run very deep and may be described by beautiful words like ‘oceanic’…

Madmen and mystics move into the same area, a place where differences disappear. Yet, only the mystic knows how to return to the space that is protected by differences. There is no such a thing as mad indifferentation to be distinguished from mystic indifferentation. Indifferentiation just is indifferentiation. There is no fake mysticism, there are only fake mystics. There’s only pretending to have had mystic experiences in mimicking the stammering language of mystical discourse, with which maybe you can fool a crowd, but not a genuine Zen master. Yet, in madness, these same feelings of unity can lead to strange and disinhibited behaviors. In my case, this disinhibition was largely limited to a markedly high fast-food consumption. I put on weight during my psychosis. But there are certainly more aberrant forms of psychotic disturbances and disinhibitions, in which people start to swear loudly, take of their clothes or start to indulge in erotic excesses. And yes, even everything you’ve learned in potty training is not guarded off from the indifferentiation experiences that psychotic feedback loops can create, wreaking havoc in what once was the acculturated Self. As to extremities and extravagances, I myself came out relatively unscathed, but I do not feel superior to any of my colleague madmen who didn’t. I have sojourned in the same area and similar things could have happened to me. What in mysticism is a temporary exit from one’s own identity, enabling one to get a glimpse of heaven, followed by a re-entry into a ‘normal’ grounding self, can lead in a psychosis to extreme forms of self-loss and transgressive behavior.

*****

The mystical moment in Girard is also a moment in which the boundaries between Self and Other disappear. The indifferentiation I am speaking of all through this text, does not take place on an anthropological, but on a psychological level. As far as I know there is only one place in his oeuvre in which Girard talks about this experience in terms of indifferentation, which is the final chapter of his Mensonge romantique et vérité romanesque. I also pay due attention to these passages in The Crossing. Let me quote the crucial passage:

To triumph over self-centeredness is to get away from oneself and make contact with others but in another sense it also implies a greater intimacy with oneself and a withdrawal from others. A self-centered person thinks he is choosing himself but in fact he shuts himself out as much as others. Victory over self-centeredness allows us to probe deeply into the Self and at the same time yields a better knowledge of Others. At a certain depth there is no difference between our own secret and the secret of Others. Everything is revealed to the novelist when he penetrates this Self, a truer Self than that which each of us displays.

Girard is talking about Marcel Proust here, but I claim, as I do in my book – Girard is much more talking about himself. Nothing human is strange to me, is what Girard is saying here, not even the herd behavior with which I have always thought I could distance myself from others. I, too, am mimetic. This is the touchdown – ‘at a certain depth there is no difference between our own secret and the secret of Others’. It is in this discovery I come closer to others as I also come closer to myself. I am not essentially different from others, neither essentially better, nor superior in whatever kind of way – there is a mystical bond between me and those others that I have looked down upon for so long. It is in this mystical experience – in which the dividing line between Self and Other is suspended – ​​that something important happened to Girard. This is how mimetic theory was born. We are looking at its cradle, or maybe we should say its manger… Instead of developing a mystical teaching, Girard will remain an academic and will tell the world what he has discovered in this moment of insight, which is also a moment of intense liberation. I am not free from herd behavior, nobody is free from herd behavior. To tell the world, and to examine what the consequences of this discovery are, will be the mission to which Girard will dedicate his career.

An important element in this mystical experience is the decoupling of pride and loneliness. To overcome pride is to approach the Other. We are not moralizing but pointing at a certain psychological effect that can make it impossible for you to connect with others in a normal human way. Just as I rediscovered ’the fast-food restaurant visitor in myself’ during my psychosis, or just as Girard discovered the ‘herd animal within himself’ during what he came to reappropriate as his conversion, it establishes a truly equal relationship between me and a substantial part of humanity. And, let’s be honest, much of what people claim about being equal to others is lip service, or false modesty… Or as George Orwell put it: all people are equal, but some people are more equal than others.

If you have embarked on a journey of developing a sharper, more intelligent, higher, nobler identity, loneliness will grow accordingly. In some cases, this may lead to psychological heroism, as it did with Friedrich Nietzsche or with Martin Heidegger. In other cases, it may lead to a loneliness that in the end is hardly bearable anymore, as it did with Dostoevsky. Dostoevsky’s hero of the Underground has the motto: ‘I am alone, and they are all together’ – a phrase that is often quoted by Girard. It is in this enormous suffering – I would call it existential suffering – that pride can break, as happened to Dostoevsky and as happened to Girard. Whether it also happened to Marcel Proust, we still have to analyze carefully, because the readings that Girard offers, however insightful they might be, do not always excel in precision.

I want to end with another experiential expert, not in terms of psychosis or mysticism, but surely familiar with the endless loneliness that pride can cause. It’s a pop singer, Don Maclean, who has written the unforgettable line – You’re deep inside the pride parade, but where do you belong? When we lose contact with religious institutions that remind us that pride may be a sin, then pride may become a trap. The Pride Parade is also the title of Don McLean’s song. Maybe McLean has read Dostoevsky, maybe not. It doesn’t matter, the experience is universal and has been undergone by thousands of people in thousands of variations. Sometimes, in a crowd, at a party, you see a young man walking with an intensely sad face, so that the suspicion can arise he still has many lonely miles to go.

This line ‘you’re deep inside the pride parade, but where do you belong? ‘ sums it all up. Some may proceed like a Nietzschean hero, or some may break down in the arms of Jesus. But in this song it is a question: where do you want to go, where you do belong? These entrapments of pride and vanity, of envy and resentment finally are finite. There is a choice that can be made, a choice to get out. I don’t know whether Don Maclean ever got religious, but when I hear the violins coming up at the end of his song – precisely at the line I am quoting and commenting upon – I sense that grace is coming…

Good Mimesis – Hölderlin’s Sorrow Revisited

This paper was presented at the COV&R 2021. It is a reworking of chapter 10 of De overtocht: Filosofische blik op een psychose (The Crossing: Philosophical View on a Psychosis).

1. Something about Hölderlin’s Umnachtungsgedichte

Let us start with a fragment:

Die himmlischen aber,
Die immer gut sind, alles zumal,
Wie Reiche, haben diese
Tugend und Freude.
Der Mensch darf das nachahmen. Darf,

Wenn lauter Mühe das Leben,
Ein Mensch aufschauen und sagen:
So will ich auch sein? Ja,
So lange die Freundlichkeit noch am Herzen,
Die Reine, dauert, misset nicht
Unglücklich der Mensch sich mit der Gottheit.1 


But the heavenly ones,
Always good, possess, even more
Than the wealthy,
Virtue and joy.
Humans may follow suit. Might,

A person, when life is
Full of trouble, look up and say:
I, too, want to be like this? Yes,
As long as friendliness and purity
dwell in our hearts, we may measure
ourselves not unfavorably.
2 


 

Are we allowed to imitate the gods? If not, why not? Does it depend on what god we want to imitate? In mimetic theory, these are core questions, theologically, anthropologically and I would add here, psychologically. They are more than touched upon in the fragment above, which is taken from Friedrich Hölderlin’s poem In lieblicher Bläue. As far as I know, René Girard never discussed this poem. In the chapter in Battling to the End entitled ‘Hölderlin’s Sorrow’ the main focus is on Der Einzige (The Only One). Before we will delve into this great mimetic question itself and start looking at the answer Hölderlin provides, I will say a few things more about this poem and its curious text history which will entail a possible explanation why this poem might have escaped Girard’s eye.

Friedrich Hölderlin created two highly different poetic oeuvres which correspond to the two halves of his life. His famous hymns and elegies, like Wie wenn am Feiertage or Heimkunft – to name a few – belong to the first halve of his life, a period we can date from the beginning of his writing up till 1802. Then there is a second oeuvre which starts in 1807, when Hölderlin is living in a tower room of a house of cabinet-maker Zimmer in Tübingen.

Hölderlin’s tower on the Neckar in Tübingen

The poems of his second oeuvre are short, simple, put in rhyme and signed by dates in the past and the future and with strange names like Scardanelli. Only in the course of the second half of the twentieth century, readers started to take these short poems serious as literary output. Yes, started I must say, and nothing more, just a beginning was made… Most literary critics still consider these poems as insignificant.3 According to biographer Rüdiger Safranski, a lot of the poems Hölderlin wrote in the second half of his live, have been lost.4 Nevertheless, one of them, Das Angenehme dieser Welt, has grown well-known, not for its literary but for its biographical value. It is worthwhile to quote this poem in full:

Das Angenehme dieser Welt hab’ ich genossen,
Die Jugendstunden sind, wie lang! wie lang! verflossen,
April und Mai und Julius sind ferne,

Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne!5

World’s pleasures I enjoyed from first to last,
My youthful days, long gone! long gone! are past,
April May and July lie far away,
I’m nothing more, have no more wish to stay!

I believe every German poet lover knows this line: ‘ich lebe nicht mehr gerne.’ Hölderlin is suffering intensely.

The chapter in Girard’s Battling to the End entitled Hölderlin’s Sorrow, relates to this suffering. But what was Hölderlin suffering from? In the conventional view, Hölderlin, in the second half of his live – the years I should add here are from 1806 to 1843 – suffered from insanity. What René Girard wants to suggest in his Hölderlin chapter is that this man deemed mad had gone through something like a conversion.6 Later, in 2019, Benoît Chantre (who is also the interviewer in Battling to the End) would elaborate this in his Le clocher de Tübingen. Although I do not fully agree with Chantre and Girard, I think their ideas make sense and are worthwhile to examine. In any case, I do not believe Hölderlin was insane, psychotic or schizophrenic, in the second half of his live.7

In lieblicher Bläue can be dated at 18048, that is, right in the middle of this mysterious period between 1802 and 1806, that according to biographic conventions counts as his Umnachtungsjahre. Umnachtung is a wonderful German word pointing at becoming mad, or closer to the German original, pointing at the darkening of a mind. It is also often used for what happened to Friedrich Nietzsche in the first months of 1889, but what happened to Hölderlin is something very different from the ‘ordinary psychosis’, if I may put it like this, Nietzsche suffered.

As I said before, the poem Girard and Chantre pay most attention to in Battling to the End is Der Einzige, The Only One which is dated in 1803. Then there is another fascinating poem which I will quote in full here, which is dated in 1802 and which was published in 1805 in Wilman’s Taschenbuch, which is Hälfte des Lebens. According to Safranski, this is one of the most beautiful poems in the German language.9

Hälfte des Lebens

Mit gelben Birnen hänget
und voll mit wilden Rosen
das Land in den See,
ihr holden Schwäne,
und trunken von Küssen
tunkt ihr das Haupt
ins heilignüchterne Wasser.

Weh mir, wo nehm’ ich, wenn
es Winter ist, die Blumen, und wo
den Sonnenschein
und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
sprachlos und kalt, im Winde
klirren die Fahnen.

At the Middle of Life

The earth hangs down
to the lake, full of yellow
pears and wild roses.
Lovely swans, drunk with
kisses you dip your heads
into the holy, sobering waters.

But when winter comes,
where will I find
the flowers, the sunshine,
the shadows of the earth?
The walls stand
speechless and cold,
the weathervanes
rattle in the wind.
10

It is a poem we may call prophetic. Apparently Hölderlin is foreseeing that the second halve of his life – and at 1806, when his production of free verse had stopped, he also happens literally to be at the middle of his life – will be one of suffering, having lost the poetic inspiration that always kept him going. In the preface to his translation in Dutch, Ad den Besten quotes this poem in full, and adds that you can sense that Hölderlin in the late poems in this period, like Der Einzige and Patmos, is losing control over language, is losing his feeling of poetic rhythm which made his poems so great. In De overtocht I write that the first time I read Hälfte des Lebens, it made me think of a psychiatric patient suffering from a severe bipolar disorder, who after a series of manic experiences would be incarcerated in a mental hospital, and would be drugged down to ‘normalcy’ for the rest of his life.

2. Girard’s discovery of Hölderlin

In the autumn of 2015, I visited Tübingen and the tower where Hölderlin had lived during the second halve of his live. There I bought a wonderful volume of Hölderlins Turmgedichte, with moving portraits of Hölderlin as an old man.

 

Portrait of the older Hölderlin

If there had been a guestbook, I certainly would have browsed it for looking whether René Girard had left an entry when he was at the same place a couple of years before. Let me quote Girard on his visit to the tower in Hölderlin’s Sorrow:

I recently visited the places where Hölderlin lived: the Stift where he met Hegel and also the tower of carpenter Zimmer. I was very moved. For me, discovering Hölderlin was a turning point. I read him during the most hyperactive period of my live I have known, at the end of the 1960s, when I alternated between elation and depression in the face of what I was trying to construct.11

In Battling to the End Hölderlin seems to appear out of nothing, and the same thing can be said about Violence and the Sacred, where Hölderlin is for the first time mentioned in Girard’s oeuvre.12 While working on a digression about thymos13(Girard translates this word as ‘soul, spirit, or anger like “the anger of Oedipus”’) and cyclothymia (we would today translate as ‘bipolar disturbance’) – all of a sudden, Friedrich Hölderlin is on stage. Girard does not shy away from entering long quotations from Hölderlin’s first draft of his novel Hyperion and one of his humble letters to Friedrich Schiller. Certainly, there is a tight knot of personal experience revolving around bipolarity, high intellectual ambitions, and questions of closeness and distance to the model (in the case of Hölderlin the most important model is, as we know, Friedrich Schiller). Neither here, nor in my book, I try to decipher this text or to untangle this knot. Because it is not my aim to draw Girard himself within psychiatric discourse. The only point I want to make is that you can still suffer from bipolar fluctuations after having gone through a conversion, as Girard himself implicitly attests.

The underlying idea Girard wants to express in this section of his Violence and the Sacred, is that the cautiousness of the chorus in Greek tragedy makes sense. There is always a looming disaster in Greek tragedy – the tragedy at hand here is Oedipus King – which is the sacrificial crisis. There is a threat of the total annihilation of the community – something we do not have to further explain for an audience familiar with the work of Girard. Just before Hölderlin arrives, Girard writes:

Some will attribute the cautiousness of the Greek chorus to a pusillanimous temperament, already at this early date imbued with bourgeois attitudes, or else to an arbitrary and merciless superego. We must be careful to note, however, that it is not the ‘sinful’ act in itself that horrifies the chorus so much as the consequences of this act, which the chorus understands only too well. The vertiginous oscillations of tragedy can shake the firmest foundations and bring the strongest houses crashing to the ground.14

And then there is Hölderlin:

Fortunately, even among modern readers there are some who do not hold tragic ‘conformism’ in scorn; certain exceptional individuals who have succeeded through genius and a good deal of pain, in arriving at a full appreciation of the tragic concept of peripeteia.

At the very portals of madness, Hölderlin paused to question Antigone and Oedipus the King. Swept by the same vertiginous movement that seized the heroes of Sophocles, he tried desperately to attain that state of moderate equilibrium celebrated by the chorus.15

How exceptional Hölderlin’s sympathy for the chorus within the area 18th and 19th century literary criticism is, I cannot say, but surely Girard is right in pointing out that Hölderlin wants to learn from the chorus’s moderation. Another way to put it, Hölderlin disidentifies from the Greek heros, or does not want to follow him in his hybris.

Doing his academic homework for Sophocles’ tragedies, Girard must have bumped on the two short pieces Hölderlin wrote surrounding his translations of Oedipus the King and Antigone in 1804.16 In the middle of his Umnachtungsjahre – writing on Hölderlin in the seventies of the 20th century, Girard still believed in the myth of Hölderlin’s madness – Hölderlin translated Oedipus the King and Antigone into German. It is in about the same time, we may surmise, when he wrote In lieblicher Bläue.

So yes, it all makes sense. Are we allowed to come near the gods? Yes, provided that we do not measure ourselves with the divinities, yes, provided that we do not fall prey to hybris. What Hölderlin is seeking after is the proper distance, or what we might call equanimity. You can get too close to the gods, entailing hybris, elation, violence… But you also can get too far away from the gods, resulting in coldness, sterility, indifference, depression. Psychiatry here is inscribed in Greek tragedy.17 In psychiatric terms, one could say Hölderlin is seeking after a medicine, a  pharmakon like lithium, a ‘mood stabilizer’, a medicine that is supposed to top off the highest mountains and to plenish the deepest valleys.18 The admiration for the Greek chorus and the advice given in his poem In lieblicher Bläue are one and the same thing.

So why didn’t Girard write an article about In lieblicher Bläue? For in this poem a basic theme in mimetic theory is formulated in an almost explicit, literal way? My hypothesis is that he never wrote about this poem because he never read it. Personally, I really had a hard time at finding it in Hölderlin’s Sämtliche Gedichte published by the Deutscher Klassiker Verlag. It is neither in the chronological list, nor in the alphabetical index. I came across it because my first readings of Hölderlin’s German text was in the parallel texts of the Dutch translation by Ad den Besten, the translation I already mentioned. This is a book which aims at a larger audience. The poem may also be found in more popular German collections.

The reason it does not get a proper place in an authorized edition, is that it has never been proven that In lieblicher Bläue was actually written by Hölderlin himself. The text is quoted in the novel Phaeton (1823) by Wilhelm Waiblinger, who happens also to be Hölderlin’s first biographer. Waiblinger often visited Hölderlin in his tower, and the novel Phaeton, about a sculptor who becomes mad, is modeled on the late Hölderlin. Hölderlin often gave poems to his visitors, some of them he wrote while they were visiting him. Somehow, In lieblicher Bläue must have come in Waiblinger’s possession and in his novel he quoted it in prose. Waiblinger quoted it not in order to celebrate the swan song of an artist going mad, but as a proof of an artist already gone mad! Apparently the poem, to Waiblinger himself, was so outrageous and strange, that it could function as a proof of a delirious sculptor only able to utter gibberish.

Compilers of Hölderlin like Ad den Besten, accept In lieblicher Bläue as an authentic poem by Hölderlin. It shows a command of language and rhythm that a second-rate author like Wilhelm Waiblinger never would be able to master. Apart from accepting this poem in his compilation, den Besten also restores the prosody which has been lost. Certainly, he was not the first one to do so. Also, in Heidegger’s Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung we find comments on fragments of this poem which are always quoted in verse.

3. Syncretism

Are we allowed to imitate the gods? Yes, we are, only if we keep at a proper distance, Hölderlin says. But who are the gods? In the poetry of Hölderlin this is a very difficult question to answer. Hölderlin’s view would make perfect sense if it would be based on an interest in the pagan gods, as we can find this for instance in Goethe or Schiller. It is Girard himself who writes time and again that the Greek gods are not imitable because they are violent gods. A truly peaceful god introduces a different economy of imitation – it is one of the main tenets of mimetic theory.

Keeping Goethe and Schiller in the back of our minds, we can say that Hölderlin differs in two respects from these looming literary figures. First, Hölderlin’s religious feelings are more serious. When undergoing his moments of inspiration, Hölderlin seriously believes he is going through something similar the Greek went through during their religious ecstasies. His own experience is telling him, the divinities of the past are within reach, they might return, they will return… The difference between Hölderlin’s poetic inspiration and the inspiration experienced by Goethe or Schiller is that there is no psychological/metaphorical intermediary. Being ‘inspired’ for Hölderlin is not ‘as if having contact with the gods’, as it was largely to Goethe and Schiller, but rather, it is the very thing itself.19 Hölderlin rates his elation as moments of being in touch with the divine itself, whereas Goethe and Schiller have a sense of going through an experience which resembles that for which our Greek ancestors invoked the name of the divinities. This is an importance difference without which the poetry of Hölderlin cannot be properly understood. It is the reason why Heidegger hardly ever inserts quotations by Goethe or Schiller in his work and focusses on poets who prove or suggest of having had experiential contact with the divine. Like, foremost, Hölderlin, but also, maybe to a lesser extent, a poet like for instance Rainer Maria Rilke.20

Then, secondly, Hölderlin tries to absorb Jesus Christ in his religious vision. In a certain sense Hölderlin is the opposite of Nietzsche who fiercely contrasts Dionysos to ‘the Crucified’. Hölderlin tries to reconciliate the two deities or thinks of the divine as something in which christian and pagan deities both have a place. When writing about this typically Hölderlinian attitude, Girard uses the word ‘syncretism’.21 Syncretism refers to the way how citizens in classical antiquity experienced the gods in another empire as transformations of their own gods. In the Hellenic world the god of the sea is called Poseidon, in the Roman empire his name Neptune. The divine world happens to be populated by similar figures in each culture, and in Hölderlin’s typical brand of syncretism Christ deserves a place, surely an important place, in the Greek pantheon of gods. When writing about wine, for instance, Hölderlin may be thinking of Dionysos, but also, at the same time of Christ. The title of one his most famous poems, Brot und Wein, a poem which is mainly about Greek deities, carries in its very title an allusion to Christianity that cannot be missed.

This syncretism in Hölderlin is present from the very start. And over the years we find Hölderlin moving more and more into the direction Christianity. This is one of the main themes in Benoît Chantre’s fascinating study Le clocher de Tübingen.22 There is, certainly, a shift in accents… The openness towards Christ is increasing while the openness towards the Greek gods is decreasing. It is a slow process that has been noticed by other Hölderlin readers as well.23 Still, it is strange to think of Hölderlin as someone undergoing a conversion to Christianity, for the simple reason – although he had broken with the type of faith present in his pietistic upbringing – he had never lost touch with Christ in the first place.

In Battling to the End, Girard is suggesting a kind of apotheosis which then must occur in the poem Der Einzige. Here, in the title of this poem, there seems to be the promise of a resolution, as if Hölderlin is finding his one true god. Whatever Hölderlin went through in his Umbachtungsjahre, he never came to a fierce opposition between the christian god and the pagan gods as we find it in Nietzsche, or in Girard himself. Hölderlin’s attitude shifted, but he never lost sight of the Greek statures in his syncretic vision. Girard also seems to realize this, when he later writes: ‘We have to be careful not to portray Hölderlin as too Christian.’24

But now we have a theoretical enigma. The more christian Hölderlin became, the less problematic would the Nachahmung of the gods turn out to be – the Girardian lens tells us. Yet, in In liebliche Bläue, this distinction between imitable and inimitable gods is not really made. One always should keep a proper distance from the divine anyway, also if we are dealing with Jesus Christ himself, is what Hölderlin seems to say. So as to the question of ‘good mimesis’, we can say that for Hölderlin distance is more important than the proper model, or the model that is beyond violence.

4. Two dimensions in good mimesis

Hölderlin’s poem In lieblicher Bläue thematizes distance as an essential aspect of good mimesis. To keep distant from the gods is a fundamental advice, and also if the divinities are becoming more christian, this distance still should be observed. A harmonious religious life for Hölderlin, is finding your gods and refrain from measuring yourself with them. We can rephrase this in mimetic terms as, becoming aware of your models while preserving the right distance. So, in good mimesis we always have two aspects. Good mimesis occurs or becomes possible when 1) there is a nonviolent model and 2) when the subject in the mimetic triangle manages to keep the model at a distance.

In Battling to the End, we can read how Girard tries to rework Hölderlin’s emphasis on distance to an exclusive relationship with Jesus Christ. Here, there is a theology behind, saying Christ is the only savior, as is also expounded in the Gospels, for instance in Acts 4:12. ‘And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.’ The context Girard is thinking in is the relationship to the divine, and the position he is willing to take, might be predicated as orthodox.

Girard starts the Hölderlin chapter by saying that positive mimesis is disappearing because ‘positive models have become invisible’.25 This is a reprise of the ‘internal mediation’ described in Girard’s Mensonge. This positive mimesis is than pointed at Jesus Christ:

We […] say two things: one can enter into relations with the divine only from a distance and through a mediator: Jesus Christ. […] In order to escape negative imitation, the reciprocity that brought people closer to the sacred, we have to accept the idea that only positive imitation will place us at the correct distance from the divine.26

And:

The presence of the divine grows as the divine withdraws: it is the withdrawal that saves, not the promiscuity. Hölderlin immediately understood that divine promiscuity can be only catastrophic. God’s withdrawal is thus the passage in Jesus Christ from reciprocity to relationship, from proximity to distance.27

Girard describes the second half Hölderlin’s life as a withdrawal from the world  and perceives something in his mood he calls ‘mystical quietism’.28 In my book I describe Hölderlin’s tower years as a descent. If we want to use psychopathological terminology, I simply say that Hölderlin’s case is a-typical, and that we do not have words for the descent he made. Certainly, it is neither schizophrenia nor psychosis. Benoît Chantre suggests that Hölderlin was mentally damaged because he had been mistreated during his stay in the newly opened hospital of Dokter Authenrieth in Tübingen.29 If you read about the treatment methods that became fashionable at the beginning of the 19th century in Michel Foucault’s famous Folie et déraison, this might well be the case. In the beginning of his tower years there are fits of anger, there is suffering, there is depression, but there also many fine days, when Hölderlin is playing on the harmonium in his room or going out for a walk in the beautiful surroundings in Tübingen. Traces of serenity only become visible in the later tower years. In the idea that Hölderlin withdrew right from the start into the ‘right distance’ towards the divine, I cannot believe.

Near the end of the chapter on Hölderlin, Girard keeps on putting emphasis of Christ being the unique model, whereas Hölderlin’s story is basically about distance:

“Innermost mediation” would be nothing but the imitation of Christ, which is an essential anthropological discovery. Saint Paul says, “Be imitators of me, as I am  of Christ.” This is the chain of positive undifferentiation, the chain of identity. Discerning the right model then becomes the crucial factor.30

And:

Benoît Chantre: Pascal had a great metaphor for expressing the leap from the order of bodies to that of charity. He talked about the distance you need to be from a painting to see it properly: neither too far nor too near. The ‘exact point which is the true place’ is nothing other than charity. Excessive empathy is mimetic, but excessive indifference just as much. Identification with the other has to be envisaged as a means of correcting our mimetic tendencies. Mimetism brings me too close to or too far from the other. Identification makes it possible to see the other from the right distance.

René Girard: But only Christ makes it possible to find that distance. This is why the path indicated in the Gospels is the only one available now that there are no longer any exempla, now that transcendence of models is no longer available to us.31

It seems to me that, at this juncture, Benoît Chantre was more receptive to what Hölderlin is really trying to say than René Girard himself.

*****

I do not believe that there are no longer any exempla. I believe there are many exempla today. They are often predicated as the ‘holy’ men or women of the modern age. I am talking about people like Nelson Mandela, Martin Luther King, Mother Teresa, Mahatma Gandhi. They may not be ‘real’ saints, in a catholic metaphysical sense (although Mother Teresa holds this status as well), but they embody something very many people admire and want to imitate. Yet also, with someone like Nelson Mandela for instance, one has to keep distance. One can get too close. There are stories of people who have been inspired by the way Mandela, after having been imprisoned for 27 years, did return to freedom as someone who was not driven by anger or resentment. As an admirer of this great man, you can apply this to your own life. Some people have been imprisoned for 27 years in a bad marriage, and they may also try to come out with a warm heart and wishing the best for their ex-spouse. Yet also, there also people who try to appropriate the glamour that inevitably surrounds human greatness. People may start to imitate Mandela’s words, his gestures, his clothes, trying to become a Mandela look-alike. In a psychosis the distance may wholly disappear, and you may find someone going to a stadium to deliver a great speech against apartheid, trying to address the audience at the moment a game of soccer is going on.

Nelson Mandela is mentioned in Joachim Duyndam’s essay ‘The Key to Freedom: The Hermeneutical Character of the Mimetic Theory.’32 I already used the word ‘inspired’ which is key to Duyndam’s considerations. This word ‘inspiration’, in the way Duyndam goes about it, will get all the ambivalences it deserves. Also criminals and dictators may inspire, so there is no reason to deny that in good mimesis the exemplum has to embody something of value. Neither is there a reason to deny that all the conflictual mimetic relationships Girard writes about exist. Yet surely inspiration can take on the shape of ‘good mimesis’:

So, the exemplary figure is not necessarily a recognized hero or saint. They can be very ordinary people from our own environment. Figures like Nelson Mandela or Mahatma Gandhi inspire millions of people, while my grandmother may only inspire me. The inspiration depends on what an exemplary figure represents or demonstrates: perseverance, courage, honesty, leniency, fidelity. I use the more general term value to indicate what the sample figure demonstrates or embodies, and what excites, appeals to, challenges, motivates – or in one word: inspires. Such inspiring values can be embodied by living exemplary figures from our own social world, but also by public figures, artists, politicians, historical figures, and also by fictional characters in films or novels.33

In good mimesis, apart from finding non-violent models, also a certain distance has to be observed. Duyndam describes this as translation, a translation from the context of the narrative of the model to the context of the narrative of the subject.

Hermeneutically speaking, the distance or gap exists in the difference between the context in which the value is represented in the story of the sample figure and the context in which I, the inspired one, live. Bridging this distance means translating the present value from one context to another; from the context recounted in the narrative of the sample figure (as well as the cultural historical context of the story itself) to the current cultural-historical context of the reader or the inspired one.34

When we strip Girard’s theological concerns from the question of good mimesis, and when we start to approach the question in a more secular and everyday way, as Duyndam does, then we can see that ‘good mimesis’ does not only consist in finding out who can function as the right model, but also on what should be the proper distance to these models. The question of good mimesis is (at least) a two-dimensional problem.

What I particularly like about Duyndam’s approach is his focus on contexts. In De overtocht I spend a lot of attention to problems of contextuality. I believe a psychosis is not a cognitive disorder, but a disorder of desire, a desire that can transfigure the context of our own world to the context of our models. Also, psychiatrists seem to catch up with this idea when they start to describe psychosis as a ‘dysregulation of contextual salience’.35 Don Quichot is a perfect example of somebody who wants to live in a context not his own, a context which, in the beginning of the 17th century, was only present in books. This allows Cervantes to play off two context zones against each other. In a psychotic appropriation you enter the context zone of your models. Regaining sanity is to leave this zone and learn to translate the exemplary stories, be they religious or not, to the context zone of your own life.

5. Walking on the water

The need for distance, the need for translating or recontextualizing the great deeds or miracles of our models is always necessary. Jesus, warding off the lustre of God, that is, warding off the attributes of kings and emperors, the crown, the scepter, cannot evade acquiring a glory by himself. The glory of the symbol and the content of the symbol are disjunct entities, that’s why the problem of good mimesis is (at least) two-dimensional. Any symbol can become glorious, also the symbol symbolizing the greatest shame. So, also here, in a paradoxical way, one again has to keep distance. There can also be blasphemy in wearing a thorny crown. One always has to keep distance, because there are no models who can guarantee distance, as Girard believes Christ does.

So, also Christ, or maybe even Christ par excellence, needs recontextualization. If some act or if some word of Jesus Christ inspires me, I have to rework the story or the words, which are two thousand years old, to my own situation, leading to new situations in which charity may take on new forms. It may be recognized as charity because it is charity, instead of a nice and recognizably biblical replay. If I am turning my other cheek in a café quarrel, everybody understands what I am doing… But I may be inspired by the same biblical words when I make a move during a management meeting. I may venture to say something which I feel I must say, although I know it will sound stupid, allowing my opponents to really hit me. No religious bells will tinkle in the background then.

As having gone through a psychosis, I am able to speak about having been too close to Christ from experience. Psychosis is lack of distance, or rather, it is absence of distance. One of the more hilarious moments in my psychosis was when I tried to walk on the water. It was in the cold winter of 1978/1979, and the canals in the place where I lived were frozen. Suddenly I had vision about cold blizzards sweeping over the lake of Galilee, freezing it instantaneously, allowing Jesus to walk on it. And so I stepped on the ice and fell through. Luckily, the canal wasn’t very deep, and I could get out by myself. I remember a few children looking at me and laughing. Instead of recontextualizing the biblical stories of stormy weather, I was trying to live in the context of the biblical story itself.

And I am not the only one who tried to walk on the water. Also, Huub Mous, a Dutch writer who has written a book about his psychosis, and more books about the difficulties of living on after psychosis, was all wet when he arrived at the hospital, because he also had tried to walk on the water on a pond in a park in Amsterdam.36 His experience with the religious was so intense and confronting that later in life he felt a need to keep out of the way of religion forever.37 In my book there are quotes from his book Jihad or verstandsverbijstering, which can be translated as Jihad or mental derangement. In this book, Mous tells the story of a family, family Verrips in the village of Weverskerk, who killed their son because they thought he was the devil. It is the latest registered case of genuine religious madness in the Netherlands, occurring as late as 1944. Christ may be without violence, but that does not mean that his glory cannot be appropriated in a very violent way. And this is more than just a psychiatric question…

My story of walking on the water is not yet finished. You do not have to be suffering from something that is named in DSM5 to try to walk on the water. In May 2017 a story circulated of Jonathan Mthethwa, a vicar in Zimbabwe, who believed he could walk on the water, stepped into a river in Africa and was eaten by crocodiles. The story proved to be spurious, but in the discussion following this fake news message, some journalists delved into history and produced a number of reports in which someone inspired by Christ, truly tried to walk on the water and finally got drowned.38

In suchlike  stories, it is also clear to see what is wrong with this type of imitation. The same goes for holy men with stigmata, who are found out to have them carved into their bodies themselves. Instead of truly trying to embody the stories of the exemplary figure, people make an attempt to appropriate the magic halo of the model.

Even the perfect model cannot prevent being imitated in an improper way. You always can get too close to Christ. In Andrej Tarkovsky’s film Andrej Rubeljev there is a section named Andrej’s Passion. It starts with a solemn young man slowly walking to the top of a hill, the cross on his shoulder. The hill is in a serene, snowy landscape. We see a beautiful Russian woman weeping and falling on his feet. In the background there is ecstatic religious music. This is the way in which even the rudest peasant would like to be crucified, Tarkovsky seems to say.

Then, in a next scene, we see Andrej peeking at what’s going on in a pagan ritual at a Russian village. Naked people are running through the woods. The setting of the film is in the early 15th century in which pagan Russia still was a reality. Rubeljev is caught by surprise and the villagers ‘crucify’ him by tying him to a pole with a rope. There is no serenity here at all, and the village people abuse and mock him. A woman tries to arouse his sexual desire. The scene is reminiscent of Euripides Bacchants with a Pentheus peeking at a ritual orgy. I think Tarkovsky is posing a critical question. What is this ‘passion of Andrej Rubeljev’ all about?

Girard regularly remarks that the cross is a symbol of shame, something that tends to be wholly forgotten by modern people, be they christian or not. In Andrej Rubeljev there is a lot of beauty in the first crucifixion, yet hardly any shame. The second story is the ‘real’ one, taking part in real life. In a certain sense it is a translation from the context of the Bible to the biography of the Andrej Rubeljev, bringing the lost element of shame back into the story. On the snowhill a symbol was crucified, but at the pole in the pagan village, a real man is really suffering, for being mocked, and maybe for his struggle with his promise of celibacy.

In the mimetic triangle, the model may be without violence, but the subject may be not. Also, in the case of Jesus Christ, misappropriation is possible. There are all kinds of ways of ‘competing’ with Christ, of entering into a rivalrous relationship with Christ. This is what Girard seems to have forgotten in Battling to the End. And I use the word ‘forgotten’ deliberately, because we find one of the best descriptions of this rivalry in his first book Deceit, Desire and the Novel. I am referring to the penultimate chapter ‘The Dostoyevskian Apocalypse’ which contains a long section on Kirillov in Dostoevsky’s novel The Possessed. I will end my story with a paragraph taken from this chapter, but It is worthwhile to reread it as a whole:

Kirillov is obsessed with Christ. There is an icon in his room and in front of the icon, burning tapers. In the eyes of the lucid Verhovenski, Kirillov is ‘more of a believer than a Pope.’ Kirillov makes Christ a mediator not in the Christian, but in the Promethean, the novelistic, sense of the word. Kirillov in his pride is imitating Christ. To put an end to Christianity, a death in the image of Christ’s is necessary – but it must be a reversed image. Kirillov is imitating the redemption. Like all proud people he covets Another’s divinity and he becomes the diabolic rival of Christ. In this supreme desire the analogies between vertical and deviated transcendency are clearer than ever. The satanic side of arrogant mediation is plainly revealed.

  

Works cited

Chantre, Benoît (2019), Le clocher de Tübingen. Parijs: Grasset.

Elias, Michael & Lascaris, André red. (2011), Rond de crisis: Reflecties vanuit de Girard Studiekring. Almere: Parthenon.

Foucault, Michel (2013 [1961]), Geschiedenis van de waanzin. (Folie et déraison. Histoire de la folie à l’age classique.) Vertaling: C.P. Heering-Moorman. Amsterdam: Boom.

Girard, René (1986 [1961]), Deceit, Desire, and the Novel: Self and Other in Literary Structure. (Mensonge romantique et Vérité romanesque.) Translation: Yvonne Freccero. Baltimore: The John Hopkins University Press.

Girard, René (1977 [1972]), Violence and the Sacred.  (La Violence et le Sacré.) Translation: Patrick Gregory. Baltimore: The John Hopkins University Press.

Girard, René (2010 [2007]), Battling to the End: Conversations with Benoît Chantre. (Achever Clausewitz.) Vertaling: Mary Baker. East Lansing: Michigan State University Press.

Heidegger, Martin (1963 [1951]), Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

Heidegger, Martin (1984 [1942]), Hölderlins Hymne ‘Der Ister’, Gesamtausgabe Band 53. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

Hertmans, Stefan (2010), Zäsur, differentie, Ursprung, ironie: Hölderlin en de goden van onze tijd. Website academia.edu.           

Hölderlin, Friedrich (1988), Gedichten. Vertaling: Ad den Besten. Baarn: Uitgeverij de Prom.

Hölderlin, Friedrich (1994), Hyperion, Empedokles, Aufsätze, Übersetzungen. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag.

Hölderlin, Friedrich (2004), ed. James Mitchel. San Francisco: Ithuriel’s Spear.

Hölderlin, Friedrich (2009), Hölderlins Turmgedichte. Tübingen: Ernst Wasmuth Verlag.

Hölderlin, Friedrich (2011), In lieblicher Bläue. (In Lovely Blue.) Vertaling:  Glenn Wallis. http://panathinaeos.com/2011/04/25/in-lieblicher-blaue-in-lovely-blue-a-poem-by-friedrich-holderlin/ 

Hölderlin, Friedrich (2019), Sämtliche Gedichte. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag.

Kapur, Shitij (2003), ‘Psychosis as a State of Aberrant Salience: A Framework Linking Biology, Phenomenology, and Pharmacology in Schizophrenia’. American Journal of Psychiatry 160.1: 13-23.

Koning, Nico (2021), Over de waarde van woede: over opstandigheid en rechtvaardigheid. Eindhoven: Damon.

Mous, Huub & Tellegen, Egbert & Muntjewerf, Daantje (2011), Tegen de tijdgeest: terugzien op een psychose. Amsterdam: Candide.

Os, Jim van (2009), ‘A salience dysregulation syndrome’. The British Journal of Psychiatry 194: 101–103.

Sass, Louis A. (1992), Madness and Modernism: Insanity in the Light of Modern Art, Literature, and Thought. New York: BasicBooks.

Safranski, Rüdiger (2020 [2019]), Hölderlin. Biografie van een mysterieuze dichter. (Hölderlin: Komm! ins Offene, Freund!) Vertaling: W. Hansen. Amsterdam: Atlas Contact.

Sloterdijk, Peter (2006), Zorn und Zeit: Politisch-psychologisscher Versuch. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Vorstenbosch, Berry (2021), De overtocht: Filosofische blik op een psychose. Amsterdam, Lontano.


 

1. Hölderlin, 1988, 350.
2. Hölderlin, Friedrich (2011).
3. I find it difficult to decide on the literary value of Hölderlin’s so called ‘tower poems’. Nevertheless, I discuss this topic quite extensively in De Overtocht, making grateful use of Louis A. Sass' Madness and Modernism. Sass bases his views on an essay on the subject by Grete Lübbe-Grothues and Roman Jakobson entitled ‘Two types of discourse in Hölderlin’s madness’ (1976) Sass, 1992, 183.
4. Safranski, 2020 [2019], 277-278.
5. Hölderlin, 1988, 376.
6. Conversion and madness, and how they relate, is the main subject of De overtocht.
7. The first literary critic who came with the suggestion Hölderlin was not mad, was the French Germanist Pierre Bertaux in an essay Hölderlin, Essai de biographie intérieure which was published as early as in 1936. In Battling to the End Girard writes that Hölderlin ‘never gave signs of excessive madness’ (Girard, 2010 [2007], 121) and I surely agree with Girard on that.
8. Here I follow Ad den Besten.
9. Safranski, 2020 [2019], 233.
10. Hölderlin, 2004, 26.
11. Girard, 1986 [1961], 124.
12. Girard, 1977 [1972], 154-158.
13. This concept of thymos, so important in Plato’s Republic, becomes very close to Girard’s metaphysical desire. See also Koning, 74 and Sloterdijk, 22vv. and many other places.
14. Girard, 1977 [1972], 155.
15. Ibid., 155-156
16. Anmerkungen zum Oedipus and Anmerkungen zum Antigonä, Hölderlin, 1994, 849-857 and 913-921.
17. We cannot develop this further here, but in Violence and the Sacred, Girard also explicitly inscribes psychiatric concerns into the topics discussed.
18. I have no experience with lithium. When it was offered to me as a medicine for my post-psychotic mood changes, I refused.
19. I take my clues from Heidegger’s chapter Die metaphysische Deutung der Kunst in Heidegger, 1984 [1942], 17-20.
20. A fuller discussion of this subject can be found in the paragraph ‘Niet zinnebeeldig’ (Not Metaphorical) in my book, Vorstenbosch 2021, 317-322.
21. Girard, 2010 [2007], 126.
22. Benoit Chantre
23. ‘This modification is completely consistent with the shift from thymos to holy shudder in Empedocles; it is an indication of the known fact that Hölderlin was gradually idealizing him, and significantly advanced his figure in a messianic direction, away from the antique hero. Also telling for this messianic turn is the following shift: if the "Becher" from the first version still referred strongly to the volcano funnel and the wine cup of the dionysian cult, then the "Kelch" from the second version is clearly more Christian, almost eucharistic in impact.’Hertmans, 2020, 344.
24. Girard, 2010 [2007], 130.
25. Ibid., 109.
26. Ibid., 119-120.
27. Ibid., 122.
28. Ibid., 123.
29. Chantre, 2019.
30. Girard, 2010 [2007], 133.
31. Ibid., 134.
32. Elias & Lascaris ed., 47-59.
33. Ibid., 53.
34. Ibid., 56.
35. The term occurs in an essay by the Indian-Canadese psychiatrist Shitij Kapur. His Dutch colleague Jim van Os, who has collaborated with Kapur, even went so far as to propose the term ‘salience dysregulation syndrome’ as a new term for what always has been called ‘schizophrenia’. Kapur, 15, Van Os, 102-103.
36. Mous, Huub, 2011.
37. Re-embracing religion and definitely staying away from religion are two opposite reactions showing in people who having gone through a psychosis. Eva Ouwehand wrote a dissertation on religious and spiritual experiences and the bipolar disorder. Her video is very instructive https://www.youtube.com/watch?v=MxrGvWr2zMg.
38. https://www.demorgen.be/nieuws/zimbabwaanse-pastoor-doet-jezus-na-en-wordt-opgegeten-door-krokodillen-klopt-dit-wel~bef1ce4d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Preface: Einstein and Me

‘Did you feel like you were destined to become someone important? Did you feel you were a very special or extraordinary person?’ These are two questions from a list on the Psychosenet website. This list allows you to test to what extent you have been suffering from psychotic symptoms in the past week. You can choose between four answers: never, sometimes, often and almost always. ‘Don’t think too long about an answer, the first response is usually the best’ – tops the list. In the context of such a questionnaire, questions about being important or extraordinary have a signaling function in the first place and play the same role as questions about hearing voices, about conspiracies or telepathy. But actually, they are also – you only have to rephrase them a little bit in order to see it – central questions in any sense of self-awareness. Yes, they are among the questions that people constantly ask themselves in countless situations, or whose secret guiding power can be constantly felt. What do I have in common with other people and what is special about me? How am I doing? Or just – am I in? Do I count? Am I really someone?

Let me, in a slightly different atmosphere, ask a question related to the ones of this psychosis test. ‘Did you ever think that you were a genius while you were an adolescent?’ Again, there are four possible answers: 1) no, it never occurred to me, 2) yes, occasionally I thought I was, 3) I have often thought it, but now I think I have outgrown this stage and 4) I have believed it quite often and there still are moments I think I am. Don’t answer this question too hastily, just sit back and relax. Try to be as honest as possible. If you have diaries from your adolescence at reach, take the time to consult them and to put yourself back into that phase of life. If you happen to be an adolescent while reading this, don’t be ashamed of anything and just throw it out… Which of these answers makes you think of psychopathological problems? Which answer is ‘normal’ and which answer has something strange?

The answer I would choose now, I think, is number 3. Yes indeed, at times I thought I was a genius. I got high grades at school, and yes, I dreamt of doing something great in science or literature someday. Maybe one day I would make a big discovery… Maybe one day a would become a Nobel Laureate, who knows? Only, I just wasn’t sure about the discipline. Because I got grade B for languages and grade A for math and the exact sciences, I thought it would probably be the Nobel Prize in physics. In my boy’s room I worked ahead in the math and physics textbooks, and Albert Einstein became my main role model. Sometimes a teacher already explained a few things about the theory of relativity, about a wonderful world with time and space not being absolute anymore, a world with four instead of the three dimensions we usually think in. It really did something to me. But was I already a psycho in the making? Was there something pathological in the way I thought about Einstein? Did I seriously compare myself to Einstein, and did I think I was as intelligent as he was? Was it an early half-sick presumption in my mind, something that would develop into a genuine psychosis at a later stage?

What do I have in common with Einstein and in what sense do I differ from him? And actually, how intelligent is Einstein himself really? How do you rate the intelligence of other people? You don’t often hear people talking about others whom they deem smarter than themselves. When I was employed in ICT later on, I several times met people I figured to be more intelligent than me. Occasionally, while reading books, I had the impression I was dealing with mind really greater than mine, as with Johann Wolfgang von Goethe or with Jean-Paul Sartre. But while reading Einstein’s biography later on, after my psychosis, I never got the idea that Einstein was a man with an excessively high IQ. In fact, he reminded me of other cultural celebrities who rely not so much on their intelligence but on a high creative imagination, such as Vincent van Gogh, Fyodor Dostoevsky or Gustav Mahler.

Yes, what did I have in common with Albert Einstein? Reading about his life, one of the impressions I regularly got, was that he was ‘too good for this world’ – something people also would say about me. He had a certain naivety. And a silly sense of humor. He also was a bit slow. These are all nice things to boast as a recognized genius, but in the ordinary toiling as an IT professional in business, these are certainly no good qualities and even things you’ll have ‘to work on’ in your ‘personal development plan’. If there’s one quality I can measure up to Einstein, it’s his absent-mindedness. Always mulling over some philosophical riddle, and then suddenly losing your keys…

There is a speech by Einstein in which he carries out a thought experiment about university life. Now suppose all the people in the academic world who were initially motivated by status or by the thought of a successful career, were to be chased away. Would there still be people left? And what kind of people would they be? A bit eccentric lot, Einstein then says, a bit solitary, not very communicative. Today I don’t really recognize myself in the portrait that Einstein paints in that speech, but during my adolescence it could have been a portrait of someone like me. Einzelgänger – I really loved that word…

Always pondering, letting drop something out of your hands occasionally, things frequently getting lost – my glasses, a sock – and then, at times, getting the feeling you have an insight. Yes, to a certain extent I truly resemble Einstein… And like him, one day, I really had a Great Insight. If one could have made a brain scan of Einstein at the day he stepped out of the world view of an absolute time and space, it would probably bear a great resemblance to the images scans of psychotics show. Getting inspired, making a discovery and then entering into a state euphoria. It would be strange if your dopamine household or economy would not be touched at moments like that. Yes, there is nothing more ‘normal’ than becoming euphoric the moment you think you are making a big discovery! The most famous story being that of Archimedes, who was in the bathtub while he made his discovery and jumped up from the tub and ran naked through the streets, shouting out, “Eureka! Eureka!’ Einstein himself, as his biographer Walter Isaacson attests, was also highly excited when he made his great discovery. For a moment he may have thought he was a genius, yet he didn’t get carried away and went to work, pouring his insight into the mall of a scientific paper. I myself was led away by my discovery and I got so many new ideas after, that I have not even got around to elaborating my initial idea. That is probably the main difference between Einstein and me.

Report of a Journey

In this book I will make an attempt to describe what happened to me after the discovery I made. I am able to remember a lot of the initial period of my psychosis and I am able to write about it in detail. This book is a report of a journey. With my discovery, I set out for a sea voyage, or left the base camp for a mountain trip. It is not a motorized journey, as Robert Pirsig’s in his famous book Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Pirsig managed to trace the lines of thought that led to his psychosis, showing that there was ‘quite something in it’. He tries to convince the reader that his mad philosophy had value. In his book, Pirsig artfully intertwines his story of his psychosis with a motorcycle trip in the north of the United States, a trip that was later to be repeated on motorcycle by countless admirers.

The structure of this book is different. My story and my reflections are much more about psychosis itself, or the type of mental adventure I have gone through. The metaphors I will be continuously using – the sea voyage and the mountain trip – aren’t particularly beautiful or original. Yet they are very powerful at saying things in a catchy and simple manner, and they appear in all sorts of books about madness. Storms, vortices, eddies, chasms, avalanches – it is difficult to write about psychosis without these images. How can an anchor get loose? When does the ground give away beneath your feet, making you wonder whether you are falling into an abyss? How do you manage to reach the heights of supposedly genius insights, to think you are the first human being in the history of the world to have reached this valuable new idea?—something that indeed holds for Einstein. How do you descend from those great heights to more populated areas, or how do you reach a safe harbor after having travelled among many vortices?

The story of my psychoses is a story of crossing over. Psychoses, in plural, yes… In the course of my book, I will go into detail about how many psochoses there actually were. For the time being I will keep it at three. These are the three most important ones, the ones to which I have given names: the initial psychosis, the penal psychosis and the psychosis of liberation. The first two took place in quick succession in the late 1970s. This was followed by an admission to a psychiatric hospital for about five months. The psychosis of liberation took place five years later and made it possible for me to resume the Christian faith with which I had grown up in the south of Holland. One of the lines of thought I will develop in this book is that psychoses and religious conversions are related phenomena.

My personal story is in the middle of this book, beginning in Chapter 4 and ending in Chapter 9. In the early chapters, I will perform some preliminary philosophical exercises making the reader, I hope, sufficiently equipped for beginning his or her reading journey. In the fourth part, entitled ‘Descents’, I will give two case studies with stories of great heights and deep valleys by two well-known authors. The first is the sad story of Friedrich Hölderlin, around whom a romantic myth of madness has grown, a myth that is still the dominant interpretation of his work and life. Hölderlin has surely made a descent, but into what exactly is very difficult to describe. Nevertheless, I will make an attempt. The other one is Robert Pirsig himself, who threatens to succumb to a second psychosis during the motorcycle trip he describes. He again rises very high, but this time he also manages to find the way back down.

Philosophers

What is special about the travel metaphors that I use is that they also recur in countless places in philosophical and scientific literature. As in the work of the system theorist Douglas Hofstadter, for example, who became world famous overnight with his book Gödel Escher Bach, which is teeming with eddies, vortices and feedback loops. Using his more recent and more personal book, I Am a Strange Loop, I will explain precisely what those feedback loops are, and I will develop a terminology to make it easier to write on such-like phenomena.

Hofstadter’s thinking is largely rooted in the cybernetics from the 1940s. Although not immediately apparent, this cybernetics is also an important resource for the anthropologist and thinker René Girard. The feedback loop that fascinates Girard most is the spiral of violence, which, as I will show, carries similarities with the spirals of thought within a psychosis. It is also in the work of Girard (the usual name for his set of ideas is ‘mimetic theory’), that serious questions are raised about people’s sense of self. Do I count? Am I really somebody? The term Girard has developed for the drive behind such questions is ‘metaphysical desire.’ Do I have Being? Am I someone? Or am I nothing at all? – as in one of the most famous lines of the late Hölderlin – ‘Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne!

When you capitalize the word ‘Being’ or the word ‘Nothing’, to many philosophers the name of Martin Heidegger will come to mind. However, in this book Girard is keeping these words more or less occupied. When we bring up Heidegger we will focus on other important words in his thinking, such as the word ‘Lichtung‘, the most literal translation of which is ‘clearing in a forest’. Another key word in Heidegger’s oeuvre to which we will pay attention is ‘Ereignis‘, for which the most literal translation is ‘event’.

Finally, there is Jacques Derrida, Girard’s contemporary and greatest rival. He figures in this book as the specialist of hazardous sea voyages. He dares to lift the anchor before he has decided where to travel to. There is something swirling about his reflections on the dissemination of meanings and in some way these circles are related to Douglas Hofstadter’s feedback loops.

Route Map

In the end I graduated neither in physics nor in philosophy, but in literature. When a philosopher reads a philosophical text, he will often wonder whether he understands what the text is supposed to mean and whether the things expressed are true. My approach is much more focused on the words themselves, words I find in philosophical texts, or in texts at all. Why does a thinker use this or that word, and what possibilities does that specific use of words offer? What are the words around which a thinker keeps revolving?

The philosophers I discuss in this book are not only there to illustrate certain aspects of the psychotic journey, but I also would like to say something more about their interrelationships. There are crucial points on which Girard, Derrida and Heidegger differ, and you can approach these differences by considering how they play off their key words, or as I will call them: ‘master signifiers.’

I’ll not assume that my reader has specific prior philosophical knowledge. Yet a basic cultural knowledge will make this book easier to read. Although it is constructed in a fairly polyphonical way, it is not a labyrinth. The main themes have a head and a tail, and I have tried to clarify them as much as possible. The book can simply be read from front to back, but it also could be that a reader is mainly interested in one of the themes or one of the key words. For those readers a route map is provided.

1. Hölderlin, 1988, 350.
2. Hölderlin, Friedrich (2011).
3. I find it difficult to decide on the literary value of Hölderlin’s so called ‘tower poems’. Nevertheless, I discuss this topic quite extensively in De Overtocht, making grateful use of Louis A. Sass' Madness and Modernism. Sass bases his views on an essay on the subject by Grete Lübbe-Grothues and Roman Jakobson entitled ‘Two types of discourse in Hölderlin’s madness’ (1976) Sass, 1992, 183.
4. Safranski, 2020 [2019], 277-278.
5. Hölderlin, 1988, 376.
6. Conversion and madness, and how they relate, is the main subject of De overtocht.
7. The first literary critic who came with the suggestion Hölderlin was not mad, was the French Germanist Pierre Bertaux in an essay Hölderlin, Essai de biographie intérieure which was published as early as in 1936. In Battling to the End Girard writes that Hölderlin ‘never gave signs of excessive madness’ (Girard, 2010 [2007], 121) and I surely agree with Girard on that.
8. Here I follow Ad den Besten.
9. Safranski, 2020 [2019], 233.
10. Hölderlin, 2004, 26.
11. Girard, 1986 [1961], 124.
12. Girard, 1977 [1972], 154-158.
13. This concept of thymos, so important in Plato’s Republic, becomes very close to Girard’s metaphysical desire. See also Koning, 74 and Sloterdijk, 22vv. and many other places.
14. Girard, 1977 [1972], 155.
15. Ibid., 155-156
16. Anmerkungen zum Oedipus and Anmerkungen zum Antigonä, Hölderlin, 1994, 849-857 and 913-921.
17. We cannot develop this further here, but in Violence and the Sacred, Girard also explicitly inscribes psychiatric concerns into the topics discussed.
18. I have no experience with lithium. When it was offered to me as a medicine for my post-psychotic mood changes, I refused.
19. I take my clues from Heidegger’s chapter Die metaphysische Deutung der Kunst in Heidegger, 1984 [1942], 17-20.
20. A fuller discussion of this subject can be found in the paragraph ‘Niet zinnebeeldig’ (Not Metaphorical) in my book, Vorstenbosch 2021, 317-322.
21. Girard, 2010 [2007], 126.
22. Benoit Chantre
23. ‘This modification is completely consistent with the shift from thymos to holy shudder in Empedocles; it is an indication of the known fact that Hölderlin was gradually idealizing him, and significantly advanced his figure in a messianic direction, away from the antique hero. Also telling for this messianic turn is the following shift: if the "Becher" from the first version still referred strongly to the volcano funnel and the wine cup of the dionysian cult, then the "Kelch" from the second version is clearly more Christian, almost eucharistic in impact.’Hertmans, 2020, 344.
24. Girard, 2010 [2007], 130.
25. Ibid., 109.
26. Ibid., 119-120.
27. Ibid., 122.
28. Ibid., 123.
29. Chantre, 2019.
30. Girard, 2010 [2007], 133.
31. Ibid., 134.
32. Elias & Lascaris ed., 47-59.
33. Ibid., 53.
34. Ibid., 56.
35. The term occurs in an essay by the Indian-Canadese psychiatrist Shitij Kapur. His Dutch colleague Jim van Os, who has collaborated with Kapur, even went so far as to propose the term ‘salience dysregulation syndrome’ as a new term for what always has been called ‘schizophrenia’. Kapur, 15, Van Os, 102-103.
36. Mous, Huub, 2011.
37. Re-embracing religion and definitely staying away from religion are two opposite reactions showing in people who having gone through a psychosis. Eva Ouwehand wrote a dissertation on religious and spiritual experiences and the bipolar disorder. Her video is very instructive https://www.youtube.com/watch?v=MxrGvWr2zMg.
38. https://www.demorgen.be/nieuws/zimbabwaanse-pastoor-doet-jezus-na-en-wordt-opgegeten-door-krokodillen-klopt-dit-wel~bef1ce4d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F