Van Gogh: Schoenen (2)

De schoenen in dit schilderij dragen het zware gewicht van Heideggers diepzinnige beschouwingen, waarbij kritische commentatoren zich hebben afgevraagd: heeft Heidegger wel goed naar dit schilderij gekeken? Zíjn het wel boerenschoenen, zoals Heidegger beweert? Van Gogh schildert boeren en boerinnen die het land op gaan meestal met klompen. En is er in dit schilderij wel sprake van een páár schoenen? Het is duidelijk te zien dat de veters van de twee schoenen verschillend gestrikt zijn. Een stelling die aan de hand van dit schilderij zeker te verdedigen is, is dat Van Gogh niet een páár, maar twee linkerschoenen heeft geportretteerd.