Monty Python: we are all different

Waar halen mensen het idee vandaan om zichzelf als ‘anders dan anderen’ te zien? Waarom denken mensen zo vaak dat ze eigenzinniger zijn, minder volgzaam, origineler, autonomer? Waarom voelen talloze mensen zich omgeven door kuddedieren, denkend dat ze zelf tot de selecte groep mensen behoren die hun wegen in alle originaliteit kunnen uitbanen? Niemand zou zich als ‘anders dan anderen’ willen zien als anderen hem of haar daar niet in voor waren gegaan. Verlangen om als origineel of autonoom te worden gezien is zelf weer aan anderen ontleend. Dit is een centrale paradox in wat René Girard de mimetische begeerte noemt. Ook originaliteit is nageaapt. Het is precies deze paradox van het moderne individualisme die, in een onvergetelijke persiflage, door Monty Python in de film Life of Brian in beeld wordt gebracht.