De zoutbus van Morton

Douglas Hofstadter is gefascineerd door feedback-loops en zelfverwijzingen. Aan Nederlanders schrijft hij een bijzondere bekendheid met dergelijke fenomenen toe. Niet voor niets, zo schrijft hij, is een van de grootste visuele meesters van het verwerken van zelfverwijzingen in afbeeldingen een Nederlander. We hebben het dan over M.C. Escher. Een andere oerbeeld uit de Nederlandse cultuur waarin een beeld naar zichzelf verwijst vinden we op het cacao-blik van Droste. Daar zien we een verpleegster met een dienblad waarop zelf weer een cacao-blik staat. Enzovoorts, enzovoorts, ad infinitum. In principe vindt iets dergelijks ook plaats op de zoutbus van Morton, alhoewel het daar minder goed te zien omdat het meisje onder de paraplu de afbeelding met haar arm afdekt.