Van Gogh: Schoenen (2)

De schoenen in dit schilderij dragen het zware gewicht van Heideggers diepzinnige beschouwingen, waarbij kritische commentatoren zich hebben afgevraagd: heeft Heidegger wel goed naar dit schilderij gekeken? Zíjn het wel boerenschoenen, zoals Heidegger beweert? Van Gogh schildert boeren en boerinnen die het land op gaan meestal met klompen. En is er in dit schilderij wel sprake van een páár schoenen? Het is duidelijk te zien dat de veters van de twee schoenen verschillend gestrikt zijn. Een stelling die aan de hand van dit schilderij zeker te verdedigen is, is dat Van Gogh niet een páár, maar twee linkerschoenen heeft geportretteerd.

Van Gogh: Korenveld met patrijs

Anders dan bij veel impressionistische schilders is visuele pracht lang niet altijd aanwezig in de landschappen die Vincent van Gogh. Als je een foto maakt van een landschapsbeeld van Claude Monet, zoals van de vijver van Giverny, dan krijg je in de meeste gevallen ook een fraaie foto. Bij van Gogh daartegenover zou je vaak een nietszeggende foto krijgen. Een goed voorbeeld daarvan is het Korenveld met patrijs. De pracht ligt volledig in de wijze waarop het geschilderd is. Het licht dat van Gogh op de landschappen en de dingen laat schijnen transformeert ze tot iets bijzonders, tot iets dat ze zonder dat licht niet zouden zijn.

Van Gogh: Schoenen

In De oorsprong van het kunstwerk geeft Martin Heidegger een beschrijving van ‘boerenschoenen’ op een schilderij van Vincent van Gogh. Van Van Gogh zijn in totaal acht schilderijen met schoenen bekend. Het schilderij waar Heidegger zijn beschouwingen op baseert is het bovenstaande schilderij dat hij in 1930 op een tentoonstelling in Amsterdam heeft gezien. Heden ten dage is het nog in het Van Goghmuseum te bewonderen. Volgens Heidegger laat dit schilderij de schoen in haar wezen zien, of, het wezen van de schoen licht op in de Lichtung van dit kunstwerk.