Recensie Civis Mundi mei 2021

Civis Mundi is een groep van vijf mensen die op hun website artikelen publiceren over maatschappelijke thema’s. Mathieu Wagemans schreef een recensie van De overtocht die begint als volgt : “Een recensie kan worden opgevat als een beschrijving van de inhoud van een boek, vergezeld van beoordelende uitspraken. Is de inhoud begrijpelijk, relevant, origineel? De Overtocht van Berry Vorstenbosch nodigt bij lezing voortdurend en dwingend uit het beoordelende centraal te stellen. Je wordt gedwongen de inhoud van het boek te overdenken en zelf positie te kiezen. Het boek genereert gedachten. Een recensie wordt dan een persoonlijk gekleurde tocht, om in de terminologie van Vorstenbosch te blijven.” Lees hier de volledige recensie.