Webinar Wanen II 26 maart 2021

Op 26 maart 2021 heeft het Webinar Wanen II plaatsgevonden waarin de auteur met Robert Swier en Eva Ouwehand in gesprek is geweest over psychose en religie. Het Webinar werd georganiseerd door Stichting Psychiatrie & Filosofie. Opvallend in de bijdrage van Eva Ouwehand was dat ze onze tijd kenschetste als een tijd die valt na de secularisatie. Centraal in onze tijd staan religieuze of spirituele ervaringen, waar mensen naar op zoek zijn, waar mensen soms mee worstelen, vaak buiten de verbanden van traditionele religieuze instituten. Ook Robert Swier, die een calvinistische achtergrond heeft, valt met zijn mystiek/psychotische ervaringen buiten de traditionele kaders. Hierin onderscheidt mijn verhaal zich van dat van veel anderen. In De overtocht neemt de ervaring van de bekering een centrale plaats in, iets wat in mijn leven heeft geleid tot aansluiting bij een kerkgenootschap. Het Webinar is nog te bekijken op de website van de Stichting. Een bewerking van de tekst welke door mij op het Webinar is uitgesproken vindt u hier.