Colloquium of Violence and Religion 2021

De jaarlijks conferentie van het Colloquium on Violence and Religion (COV&R) was in 2021 een digitaal evenement. De conferentie was oorspronkelijk gepland voor 2020 en is toen vanwege corona afgelast. De presentatie die ik had voorbereid was een bewerking van het tiende hoofdstuk van De overtocht over Friedrich Hölderlin. De uitgeschreven tekst is op deze website te vinden bij Berichten > English als Good mimesis – Hölderlin’s Sorrow Revisited. De conferentie werd gehouden vanuit de Purdue universiteit met Sandor Goodhart en Thomas Ryba als de belangrijkste organisatoren, die mij ook in staat hebben gesteld De overtocht te presenteren. Erik Buys trad op als respondent. Kijk hier voor de powerpoint presentatie en hier voor de vragen van Erik Buys.