Artikel Volzin juni 2020 Als voetstappen in de sneeuw

Als voetstappen in de sneeuw. Verschenen in Volzin: nr 6, juni 2020. Een meditatie over ‘conservatieve’ en ‘progressieve’ benaderingen van het christendom. Filosofisch sluit het artikel aan bij de gedachtenvorming over een postmoderne religiositeit, of een manier van godsbeleving waarin veel meer ruimte is voor twijfel en onzekerheid dan in traditionele opvattingen. Het artikel is geschreven tijdens de lockdown van april en mei 2020. Tijdens de Urbi et Orbi op het lege St. Pieterplein besprak de paus het verhaal uit Marcus 4 van Jezus die op het meer van Galilea een storm tot bedaren brengt. Dit verhaal sluit bijzonder goed aan bij de metafoor van de zeereis die De overtocht als geheel draagt.