COV&R Bulletin: August 2020

Writing an Afterword on Pandemics. In de zomer van 2020 moest ik de tekst voltooien van het nawoord van De overtocht. In dit nawoord ga ik expliciet in op de coronacrisis. Dit artikel beschrijft mijn geworstel met dat nawoord. In de besprekingen van het denken van René Girard in De overtocht heb ik regelmatig naar de metafoor van de epidemie verwezen, een metafoor die in zijn werk een bijzonder belangrijke rol speelt. Niet voor niets heet het blad van de COV&R Contagion. In een artikel geschreven in 1974 zegt Girard dat het merkwaardig is hoe vaak er nog over de pest geschreven wordt, terwijl epidemieën niet meer bij de hedendaagse werkelijkheid horen. Dat was vóór AIDS, Ebola of SARS. In dit artikel ga ik in op de vraag in hoeverre Girards visie op de epidemie overeenkomt met wat we tot aan de herfst van 2020 in de coronacrisis meemaken.